Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2013

MyImagination
Czasem kiedy mówię: "u mnie w porządku" chciałabym, żeby ktoś spojrzał mi w oczy, uściskał mnie mocno i powiedział "wiem, że wcale tak nie jest".
MyImagination
MyImagination
6981 d11a
Reposted fromIriss Iriss viamakemewannadie makemewannadie
MyImagination
9374 287a
Reposted fromretaliate retaliate viamakemewannadie makemewannadie
MyImagination
MyImagination
3005 3bf8
MyImagination
3974 75d2 500
Reposted fromumorusana umorusana viamakemewannadie makemewannadie
MyImagination
MyImagination
4695 7d3e 500
TA.
Reposted fromwhaaaat whaaaat viamakemewannadie makemewannadie
0742 5e99
MyImagination
6817 8155
MyImagination
MyImagination
4519 5fe7
Reposted frommaaari maaari viamakemewannadie makemewannadie
MyImagination
4122 5cc8
Reposted frommaaari maaari viamakemewannadie makemewannadie
8556 6e79

Things you find most on soup summed up in one gif.

Reposted fromlmn lmn viamakemewannadie makemewannadie
MyImagination
Zawsze, gdy telefon nie dzwoni, wiem, że to Ty..
— J.L.Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromms-kate ms-kate viamakemelaugh makemelaugh
MyImagination
Martwa cisza, chce nie oddychać. Mogę nie myśleć o tym wszystkim dzisiaj ?
— W.e.n.a
Reposted frompolciak polciak viamakemelaugh makemelaugh
MyImagination
Nigdy nie zakładaj, że nie jesteś dość atrakcyjna i musisz to nadrobić, nadskakując mężczyźnie. Gust jest rzeczą subiektywna. Ta, która dla jednego jest brzydula, może być pięknością dla innego.
— Dlaczego mężczyźni kochają zołzy.
Reposted frommadeliine madeliine viamakemelaugh makemelaugh
MyImagination
Mam ochotę na Twoje dłonie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl